هر برنامه کامپيوتري که براي اجراء در محيط شبکه، طراحي و پياده سازي

مي گردد ، مي بايست توجه خاصي بهمقوله امنيت داشته باشد .برنامه

هاي وب از زيرساخت شبکه ( اينترانت ، اينترانت ) براي ارائه خدمات خود

به کاربران استفاده نموده و لازم است نحوه دستيابي ....

 


نومک|معرف بهترینها منبع : نومک|معرف بهترینها |اموزش امنيت برنامه هاي وب ( بخش اول ) منبع : |اموزش امنيت برنامه هاي وب ( بخش اول )
برچسب ها : برنامه